Quảng Cáo Gmail

1. Quảng cáo Gmail là gì?

Quảng cáo Gmail là một loại quảng cáo hiển thị, sẽ xuất hiện trong Hộp thư Gmail của người dùng, trên đầu tab Promotions. Những đối tượng mở tab này ra xem là những đối tượng rất tiềm năng đang có tâm lý mua sắm, săn tìm khuyến mại

2. Lời ích của quảng cáo Gmail

3. Các dạng quảng cáo Gmail

Tag:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến

Ms.Hà

Ms.HàMs.Hà

0977235490